giriş

ODTÜ Müzik Toplulukları'na dair birkaç cümle...

Yaklaşık 35 yıllık bir tarihi olan ODTÜ Müzik Toplulukları üniversite öğrencilerinden oluşan birkaç rock müzik grubunun bir araya gelmesi ve topluluk kurma fikrinde ortaklaşması ile vücut bulmuştur. Kurulduğu zamandan itibaren topluluğun birincil gayesi amatör olarak müzik ile ilgilenen insanların bir çatı altında buluşup üretim yapabilmelerine olanak sağlamak olmuştur. Zamanla gelişen ve büyüyen topluluk bugün yine bu amaç temel olmak üzere müziğin üretiminde aktif olarak rol almak isteyen herkesin buluşma noktası konumuna erişmiştir.

Tüm etkinliklerinde işgücünün topluluk üyeleri tarafından gönüllü olarak sağlanması esasını benimsemiş olan MT, Türkiye'de rock müziğine yönelik küçük bir okul havasını barındırmaktadır. Yerleşik bir gelenek, eskilerden yenilere aktarılagelen bilgi birikimi ve topluluk üyeleri arasındaki sıkı ilişkiler sayesinde oluşmuş olan "ODTÜ Müzik Toplulukları Ailesi" kavramı topluluğun üyelerinin mezun olduklarında dahi beraberlerinde taşımaktan keyif aldıkları bir sıfat olmuştur.

2016 Müzik Toplulukları